• ایمن
  • نصب سریع و آسان
  • عدم نیاز به کفراژ
  • مقاوم در برابر فرسایش
  • منعطف و مدولار
  • دیگر ویژگی ها